Rankings

Shootist

Yorinaga Nakamura


A-Kyu Shooter

None


Senior Shooter
Senior Instructor Level

Dan Inosanto


Shooter (Shooto IV)
Full Instructor Level

Erik Paulson (Class-A Shooter)

Michael McAuliffe (Class-A Shooter)

Ryo Sakamoto (Shooter)

Chad Stahelski (Shooter)

Paula Inosanto (Shooter)

Ron Balicki (Class-B Shooter)

Justin Williams (Class-B Shooter)

Jon Tessier (Class-B Shooter)

Harlan Hugh (Class-B Shooter)

Daniel Lonero (Class-C Shooter)

Junichi Okada (Class-C Shooter)


Pre-Shooter (Shooto III)
Associate Instructor Level

Joel Clark (Class-A Pre-Shooter)

Chris Seals (Class-A Pre-Shooter)

Jonathan Eusebio (Class-B Pre-Shooter)

Ed Wedding (Class-B Pre-Shooter)

Victor Spatola (Class-B Pre-Shooter)

Andrew Thom (Class-B Pre-Shooter)

Natasha Lepore (Class-B Pre-Shooter)

Scott Yusah (Class-B Pre-Shooter)


Pre-Shooter (Shooto III)
Apprentice Instructor Level

Mike Doan (Class-C Pre-Shooter)

Chris Bobek (Class-C Pre-Shooter)

Mike Mukatis (Class-C Pre-Shooter)

Reginald Cabasal (Class-C Pre-Shooter)

Ellis Mcgehee (Class-C Pre-Shooter)

Uli Winterhalter (Class-C Pre-Shooter)


Advanced Student-2 (Shooto II)
Student Instructor Level

Steve Reiter

Pedro Woodruff

Hion Joffrey

Michael Sweeney

Normand Grimard

Howard Mashburn

Rick Mays

Masahiro Kokami

Peter Nguyen

Jesse Kristofferson

Makoto Ito

Paul Tongyoo

Gregory Hainer

Thomas Yamaoka

Frank Ruppert

David Ng

Hiroshi ShinagawaAdvanced Student-1 (Shooto II)
Phase II Level

Tsuyoshi Abe

Damon Caro

Rob Fujimura

Jon Frank

Brian Wilson

Larry Hartsell

James Hadwan

Greg Beecroft

Greg Nelson

David Leitch

Richard Miller

Bill Economos

Marx Acosta Rubio

Bruce Wilkerson

Chris Arnold

Ross Muego

Mitsuru Iwai

Tatsuya Watanabe

Keith Vallanueva

Hiroshi Fukuyama

Anthony Maritato

David Hatch

Chris Malgeri

Tim Tokarz

James Poyer

Arthur Murray

Jun Sato

Yoshihiro Abe

Tony Fernandez

Christian Clifton

Leo Lo

Patrick Vlasselaer

Yasuhiro Sakata

Galen Tong

Salem Assli

Ken Van Gilbergen

Mark McKillip

Keith Davis

Philip Norman

Jeff Paris

Robert Thornton

Adam Deckel

Joseph Destasio

Jordan Jones

Oliver Putting

Tatsuo Noguchi

Masafumi Sato

Makoto Shouei

Kouji Uchida

Futoshi Nakajima

Takeshi Tsuchiya

Takayuki Umehara

Tomoaki Tabata

Kazuhiro Kosaka

Yoshihiro Iijima

Daisuke Ogawa

Kazuaki Takabe

Kazuhiro Enomoto

Andrew Ti

George Roberson

Sven Rieger

Takeshi Nishi

Saeed Badiei

Sergio Lopez

Sumio Kawasaki

Ryo Izumi

Tomoya Shoji

Keiji Oikawa

Shuhei Kawate

Takemasa Shibuya

Hideaki Matamaru

Hitoshi Koyano

Kazuhiro Murata

Hiroki Masukawa

Kazuki Nagamizu

Toshiaki Neda

Munenobu Suzuki

Hiroaki Kaku

Kazumasa Nakamura

Kikuo Kurokawa

Gaku Sugawara

Kazuma Takeuchi

Yuutarou Kasai

Kwan Yeung Li

Hiroshi Shinagawa

Rob Smyth

Glenn Angeles

Yutaka Aoki

Makoto Sato

Kei Nagura

Katsushi Takahashi

Rihaku Arai

Masaki Sato

Minami Hanakata

Kaori Miyamori

Yuki Kojima

Tylus Quan Do

Attila Nyitrai

Masatoshi Minamida

Sayaka Kugai

Jeffrey Chen

James Van Lommel

Nicholas Lanza

Vincent Tran Pham

Carina Huber

Kengo Sasaki

Ryoko Kuramochi

Hayato Yamada

Yuto Suzuki

Moena Sato

Liu Shiying

Ryota Hino

Keitaro Chida

Hayato Matsumaru 

Yuta Yoshizumi

Daiki Sugiyama

Aaron Knudson

Daniel Park

Yusuke Ooi

Tomoaki Tanahashi

Atsuhiro Sekine

Chikara Iwamaru

Reiko Matsumoto

Takuya Ishii

So Takabatake

Rie Kunieda

Mizuki Kawai

Shun Yamamoto

Ken Nakazawa

Yasunori Mizukami

Tsutomu Yoshioka

Aira Furukawa

Makoto Tanaka

Satoshi Mita

Kenji Obata

Kenichiro Tamayori


Advanced Class Student (Shooto I)
Phase 1 Level

46 people


Beginner Class Student (Shooto I)
Phase 0 Level

 

Last updated: February 23, 2020